瀏覽紀錄

TOP
1/1
庫存:2
定  價:NT$250元
優惠價: 9225
可得紅利積點:6 點

庫存:2

商品簡介

作者簡介

目次

※馬華文壇天狼星詩社社長溫任平詩創作、詩人潛默翻譯,了解中文詩與馬來詩的必讀佳作!【自序】

《教授等雨停》是我的第二部雙語詩集,裡頭的八十首詩是我從三百首近作選出來的。這些詩完成於二零一四到二零一六年。我寫詩,經常羼入歷史人物、文化典故,很難翻譯,即使翻出來也得附帶許多註解,我決定把它們收入另一部詩集《傾斜》裡。
二零一八年我準備出版兩部詩集:《傾斜》與《教授等雨停》。不知怎的,後者也有四首詩收入《傾斜》,本來打算抽出來用別的詩取代,後來想想,它們都是自己的孩子,也就留著。
當年籌劃第一部雙語詩集是在二零零零年。是年三月,《扇形地帶》(Kawasan Berbentuk Kipas〉付梓,詩作由潛默與張錦良合譯。《扇形地帶》收入四十首中文詩,加上巫譯總共八十首作品。大將書行的發行,在國內應該還算不錯的了,可雙語詩集投入大馬詩壇,卻如泥牛入海,既得不到馬來詩壇的回應,馬華詩壇亦噤若寒蟬。
兩種文化之間,或是兩種語文的壁壘,不可能因一部四十首的雙語詩集而改變,小小的漣漪掀不起浪花。我即使睡在巫統大廈前面,或拿著個牌子在語文出版局遊行,驚動的肯定不會是文化部的官員,而是大廈的保安人員。我也不相信,文化問題―尤其是文化交流―可以通過flash mob或者streaking(裸奔)能改變現狀。
質與量都是需要的,能做一點就一點。潛默有個信念:「凡是馬來西亞華人,都應該能講也能寫中文與國文。」最近為了雙語詩集,他與我在電話裡聊及華人的多元語言背景,這話他說了兩遍。我擔心的是,大馬華人的多元語文教育,使得許多人會變得樣樣通、樣樣鬆。能說普通的華英巫語,卻無力用華英巫書寫,整個民族文化陷入一種只會開口喧囂、無力表達、思想貧乏的狀態。
至於審美觀念,美感的表現,也需要思想、概念,不是每個人都能把握三種語文。像錢鍾書、季羡林、饒宗頤那種能把握六、七國語文的天才,是絕少的例外。
我的話題重點不在我們把握了多少國的語文,重點在於從普及的角度看大馬華人,如何運用華巫英這三種語文,在馬來西亞的政治社會裡如何生存,在文化生活裡又如何安身立命?
面對潛默的譯詩,我把中文原作細看了一遍,再回頭朗誦他的譯作。唸潛默的譯詩,我有一種奇怪的衝動想改寫原作,不是削足適履,而是譯文在音節、在文字的律動給予我「再創造」的本能反應。異質羼入、新意念萌生,多奇妙的經驗。這可能會影響到我日後的作品佈局,尤其是音色方面,馬來詩的頓挫鏗鏘,可作參照。
前些日子我曾撰文討論詩的可譯性與不可譯性,遍佈中國歷史文化人物典故的詩固「不可譯」,晦澀亦不可譯,說到根源,最不可譯的是原詩在文法、文義都出現疵誤的「病詩」。恕我直言,這種病詩在吾人視為典範的《六十年代詩選》、《七十年代詩選》都出現過。
語文說難不難,通達合理而已,語言學家、詞典編纂家呂淑湘說得好,必須三者皆顧:語法(對不對)、修辭(好不好)、邏輯(通不通,合理不合理),今天我們讀到的詩―包括貼在網路的詩,符合這些基本條件嗎?詩的超現實也是一種現實,《紅樓夢》虛中有實、實中有虛的現象是「生活」,哪些妄念幻想哪些荒腔走調,也是「生命的一部份」,沒有不合理的問題。
我從披頭四那兒得到靈感,寫成〈黃色潛水艇〉,最後兩行是:

這世界只有螢火,沒有戰火
這世界只有摯愛,沒有傷害

潛默的譯本是:

Dunia ini hanya ada api kunang-kunang, tiada api perang
dunia ini hanya ada cinta sejati, tiada perbuatan menyakiti

原詩的「戰火」與「螢火」押韻,譯詩是api kunang-kunang 與api perang 韻腳二重化、押得實在巧。「摯愛」與「傷害」化身為ada cinta sejati 與tiada perbuatan menyakiti,潛默的詞語複奏加上押韻,使詩的能量得以揮灑釋放,也讓我在讀了巫譯之後,進一步思考現代詩創新的其他可能。《現代詩秘笈》如果有一天會面世,翻譯家陳富興(潛默)居功厥偉。

──2018年3月26日本詩集為馬來西亞天狼星詩社社長溫任平,繼2000年印行雙語詩集《扇形地帶》的另一部雙語個人詩選。收入八十首中文詩與其馬來譯本。
譯者潛默從事中馬翻譯多年,本身也是詩人。他與溫任平交往四十五年,最能體會後者的創作心思與技巧。雙劍合璧,雙語詩集《教授等雨停》,乃成為要瞭解中文詩與馬來詩的重要橋樑。

---
硏究室前面的甬道,僅堪
兩人貼身而過
多一人就得面壁佇立
讓另一教授先行

石級往上往下都難走
夏至的日頭雨,灑濕了
文學院大樓,殖民時代的
建築,浮在驟雨中撈起來的潛艇
潮濕,濃烈的魚腥味
它裡面有許多知識的
與非知識的祕密
包括:鮭魚如何游出硅谷
教授在狹窄的甬道上,背貼著背
匆忙寫報告匆忙填表
……可能還得淋雨趕去監考

〈教授等雨停〉
作者/溫任平
馬來西亞天狼星詩社社長。曾任馬來西亞華文作家協會研究主任,大馬華人文化協會語文文學組主任,推廣現代文學甚力。曾於1981年與音樂家陳徽崇策劃國內第一張現代詩曲的唱片與卡帶《驚喜的星光》。著有詩集:《無弦琴》、《流放是一種傷》、《眾生的神》、《扇形地帶》(華巫雙語)、《戴著帽子思想》;散文集《風雨飄搖的路》、《黃皮膚的月亮》;評論集:《人間煙火》、《精緻的鼎》、《文學觀察》、《文學‧教育‧文化》、《文化人的心事》、《靜中聽雷》與《馬華文學板塊觀察》;《大馬詩選》、《眾聲喧嘩──天狼星詩作精選》、《天狼星科幻詩選》、《天狼星詩選:二零一八盛宴》主編、《馬華當代文學選》總編纂。作品被收錄《馬華當代文學大系》(1965-1996年)詩、散文、評論之部,詩與散文多篇被選入國中、獨中華文課本。詩論〈電影技巧在中國現代詩的運用〉收入臺灣出版的文學大系,成為臺灣現代詩理論的一部份,是臺灣多間大學中文系的教材。溫任平的詩有英文與馬來文譯本,多首詩作被譜寫成曲。2010年獲頒第六屆大馬華人文化獎。

譯者/潛默
一九五三年生,祖籍廣東臺山。馬來亞大學中、巫文系畢業,馬大中文系文學碩士。現任霹靂文藝研究會《清流》文學期刊主編。天狼星詩社翻譯組成員。著有詩集:《焚書記》、《苦澀的早點》、《蝴蝶找到情人》、《潛默電影詩選》;文集《煙火以外》;長篇小說《迷失10小時》;中譯巫《多變的繆斯》、《扇形地帶》。詩作收入:《馬華文學大系詩歌(二)》,《眾星喧嘩──天狼星詩作精選》,《天狼星科幻詩選》, 《天狼星詩選:二零一八盛宴》。參與並完成《紅樓夢》中譯巫的工程。
自序

生涯/Kehidupan
不曾離開過/Tak Pernah Berpisah
等我/Tunggulah Aku
學童與棉花糖/Kanak-kanak Sekolah Dan Gula-gula Kapas
躁狂十四行/Mania 14 Baris
流放在南/Pembuangan Di Selatan
長廊記憶/Memori Di Beranda Panjang
你一定要相信/Kau Mesti Percaya
拒絕老去/Enggan Berusia
符號學者的遭遇/Pengalaman Ahli Simbolik
訊息不知道自己的意義/Mesej Tidak Tahu Maknanya Sendiri
囚徒/Banduan
原諒我/Maafkan Aku
雨中前去會晤夏目漱石/Pergi Menemui Natsume Soseki Dalam Hujan
帶著體溫的詩/Sebuah Puisi Yang Bersuhu Badan
我在路上飛馳/Aku Memandu Dengan Laju Di Jalan Raya
晨曦/Fajar Menyingsing
巳時:頓悟/Pukul 9 Hingga 11 Pagi: Tersedar
戌時:印度/Pukul 7 Hingga 9 Malam : India
丑時:獻醜/Pukul 1 Hingga 3 Malam : Memperlihatkan Kelemahan
Déjà vu/Déjà vu
七月初四/Hari Keempat Julai Bulan Kamariah
黃色潛水艇/Kapal Selam Kuning
子夜:熵/Tengah Malam: Entropi
午時:負熵/Tengah Hari : Entropi Negatif
瞎子的故事/Cerita Orang Buta
がんば亭/がんば亭
童話/Cerita Kanak-kanak
衣飾考量/Pertimbangan Tentang Pakaian
十二月十六日:城市/16 Disember: Bandar
終極勸告/Nasihat Muktamad
子夜:流浪狗/Tengah Malam: Anjing Liar
預感/Firasat
淋浴/Mandi Pancur Hujan
一月五日:UFO/5 Januari: UFO
子夜:時間/Tengah Malam: Masa
搭客/Penumpang
啦啦隊員/Anggota Pasukan Bersorak-sorai
纏綿七行/Tujuh Baris Yang Merawankan Perasaan
魚的問題/Masalah Ikan
鬱青風衣/Jaket Adang Angin Warna Hijau Kebiru-biruan
臘八:紐約暴風雪/8 Bulan Ke-12 Tahun Kamariah : Badai Salji Di New York
黑夜是他的世界/Malam Adalah Dunianya
燈火如燭/Pelita Seperti Lilin
商業詩/Puisi Komersial
疲憊而瘋狂/Penat Dan Gila
開罐頭/Membuka Tin
Android:抉擇/Android : Pilihan
子夜寫火龍果/Menulis Tentang Buah Naga Pada Tengah Malam
Data不足/Data Tidak Mencukupi
寫給故友Mark Strand/Tulis Kepada Kawan Lama Mark Strand
白日聊齋/Keanehan Pada Siang Hari
逃犯/Orang Pelarian
日本短旅/Jangka Pendek Melancong Di Jepun
晨起:顏色/Bangun Pagi : Warna
大雨如注/Hujan Turun Seperti Tertumpah Dari Langit
盆景和淚水/Bonsai Dan Air Mata
車過仙台/Kereta Melalui Sendai
教授等雨停/Profesor Menunggu Hujan Berhenti
會議/Mesyuarat
系譜學/Genealogi
希臘公投/Referendum Yunani
邏輯/Logik
遇人不淑―讀夏宇有感/Tersua Orang Tak Berbudi―terharu setelah membaca Xia Yu
.com與木村拓哉/.Com Dan Takuya Kimura
貓鼠哲學/Falsafah Kucing Dan Tikus
離開高更走向梵高/Tinggalkan Gauguin Menuju Ke Van Gogh
灰洞/Lubang Kelabu
我無法回答/Aku Tidak Dapat Menjawab
秋分:紙鳶紛飛/Ekuinoks Musim Luruh: Layang-layang Berterbangan
沒忘了戴口罩/Tidak Terlupa Memakai Penutup Mulut
半夜突然下雨/Tengah Malam Tiba-tiba Hujan Turun
聽貝貝修兒搖滾對決:我的天空/Dengar Pertandingan Rock Beibei Xiuer: Langit Aku
聖誕:繁花落盡/Krismas: Habis Keguguran Bunga-bunga Beraneka
選舉/Pilihan Raya
魚躍/Lompatan Ikan
腫瘤/Tumor
聖誕偶遇/Bertemu Secara Kebetulan Pada Krismas
經濟/Ekonomi
初七的憂鬱/Kemurungan Hari Ketujuh Bulan Kamariah

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。